Kapıcı Dairesi ve Bekçi Odası Yönetmeliği

Kapıcı Dairesi Yapılacak Binalar:
Bir parselde 30 dan fazla daire bulunması durumunda kapıcı dairesi yapılması zorunludur.
31 ile 70 arası daire sayısı için 1 kapıcı dairesi,
71 ile 140 arası daire sayısı için 2 kapıcı dairesi,
ilave her 70 daire için de ek bir kapıcı dairesi yapılması zorunludur.
Ancak, bir parsel içinde villa tipinde tek bagımsız bölüm olarak tertiplenmek sartıyla 1 den
fazla konut binası bulunanlarında kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti aranmaz.
Bekçi Odası Ayrılacak Binalar:
işyeri ve büro olarak kullanılacak kaloriferli veya kalorifersiz binaların brüt insaat sahası
2000 m2 den fazla olanlarında bekçi odası yapılması mecburidir.
Kaloriferci Odası Ayrılacak Binalar:

Kapıcı dairesi yapılması mecburiyeti bulunmayan konut binaları dahil, merkezi ısıtma sistemi
bulunan kaloriferli binalardır.
Kapıcı Dairelerinin, Bekçi ve :
A. Kapıcı daireleri, bekçi ve kaloriferci odaları doğrudan ışık ve hava alabilecek sekilde
düzenlenecek, taban döşeme seviyeleri kısmen tabii zemin kotu altında kalması durumunda
iskân edilen konut sartlarını saglayacaktır.
B. Kapıcı daireleri konutlarda bulunması gerekli zorunlu piyesleri ve en az ölçülerini
saglamak zorundadır.
C. Bina içinde tertiplenen bekçi ve kaloriferci odasının dar kenarı en az 2.40 m alanı en az
8.00 m2 olacaktır. Ayrıca 2.50 m2 büyüklügünde helâ ve duş yeri bulunacaktır. Bekçi odası
bina dısında yapıldıgı takdirde taban alanına dâhil edilecektir.
Kapıcı veya Kaloriferci Dairesi yapılması zorunlu olmadıgı halde, bu dairelerin
yapılması istenen binalarda, KAKS emsali varsa bu alanlar KAKS emsaline dâhil edilecektir.
Kapıcı dairesi; binaların bodrum katlarında tertiplenemedigi durumlarda diger katlarda da
tertiplenebilir. Diger katlarda tertiplenmesi halinde emsale dâhil edilecektir.
Kapıcı dairelerinin esas bina dısında müstemilat binası olarak düzenlenmeleri durumunda, bu
yönetmeligin müstemilat binaları hakkındaki ölçü ve sartlarına uyulması, brüt insaat alanı 40
m2 yi geçmemesi ve yukarıda ölçüleri verilen piyeslerden olusması saglanacaktır. Ayrıca
binanın taban alanına dâhil edilecektir.

Yoruma kapalı içerik.